MENU
滝井通信
クラブ活動

美術部

2015.08.20

美術部は、大阪私学美術展と北河内ブロック展の展覧会への出展を目標とし、製作に励んでいます。

【北河内ブロック展】

【大阪私学美術展】